Lightning veneemme syntyi maineikkaan Sparkman & Stephens suunnittelu-toimiston pöydällä New Yorkissa vuonna 1939. Veneen Nro 1 valmistuttua se oli testaajien mielestä paras koskaan purjehdittu vene: tasapainoinen, herkkä ja helposti säädettävä eri olosuhteisiin. Sitä se on vieläkin ja sellaisena se kannattaa säilyttää - toki sallittuna toteuttaa moderneilla valmistusmenetelmillä.

Tämän veneen rakenteellista pysyvyyttä ja kilpailutoimintaa edistämään on perustettu myös vuonna 1939 luok-kamme kattojärjestö International Lightning Class Association eli ILCA. Sen kotipaikka on nykyisin Boulder, Colorado USA:ssa ja sillä on organisoitua kansain-välistä toimintaa 11 maassa ja alueellista toimintaa kotimaassaan USA:ssa 21 piirikun-nassa eli Districtissä. Kerron ensi kerralla lisää ILCAn toiminnasta.