International Lightning Class Association (ILCA) ja Suomen Lightningliitto ry ovat aktiivisia luokkaliittoja. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää purjehdusta Lightning-veneellä Suomessa.

Lisäksi luokkaliitto valvoo, että International Lightning Class Assosiationin oikeuksia ja ohjeita Sparkman and Stephens inc. piirustuksen nro 265 osalta noudatetaan Suomessa siten, että Lightning veneet ovat rakenne-määräysten mukaisia yksityyppiveneitä. Lightning-veneitä on valmistettu maailmassa jo yli 15000 kappaletta.

Suomessa Lightningliitto organisoi vuosittaisen kuusiosaisen Ranking sarjan sekä SM-kilpailun ohella tapahtumia, koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Liiton jäsenjulkaisu Lightning Viesti ilmestyy kerran vuodessa ja lehti toimitetaan ilmaiseksi kaikille jäsenille.

Logon piirrosohje